INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 

ods  TOP 091 
svob SSCR log
E 650
Každá země má, i podle své polohy a velikosti, logicky i jiné zájmy. Prioritou každé země by mělo být mít spokojené zejména své vlastní občany. 
 
Vnější bezpečnost každé země je většinou zajišťována spojenectvím. Že je v takovém společenství výhodné mít pokud možno všechny své sousedy, je také logické. Pokud společenství obsahuje jednoho či rovnou více těch velkých, o to větší jistotou vnější bezpečnosti je. 
Zajištění ale není automatické a nikdy nebude navěky. Je dáno mnoha dalšími okolnostmi. A také není zadarmo. 
Jeho stabilita a dlouhověkost je také dána ochotou jeho členů dodržovat sjednaná pravidla = zajišťovat si tím ve společenství potřebný respekt.
Jde totiž hlavně o sňatek z rozumu a slouží výhradně k jedné z největších jistot – zajištění míru.

 
nato log
 
Dojde-li ve společenství ke tření, ve kterém jeden či více členů má pocit, že nese neúměrný díl odpovědnost a nákladů, pak právě často dochází ke změnám. Jestliže se někteří členové takového společenství „vezou“ dlouhou dobu, pak návyk několika generací na setrvalý stav může při změnách znamenat i nečekané reakce. A a tím i nejisté výsledky, včetně zpochybňování samotné existence společenství.

Až se zajištěním míru, ruku v ruce, přichází i šance na svobodu a prosperitu. Jde o šance, ne o garance.

Zajištění vnější bezpečnosti také neznamená, že i další zájmy států ve společenství se musí logicky shodovat. Zvláště jde-li o způsob řešení jejich vlastní prosperity, mohou být dokonce výrazně odlišné. A to nejen vůči míře otevřenosti ekonomik, autonomie své zahraniční politiky, ale i k řešení dalších, vlastních priorit.

I pohled na podobu Evropské unie se, stát od státu, může lišit. Včetně míry jeho integrace v ní. S plněním jejich závazků vůči Severoatlantické alianci, zajišťující naši vnější bezpečnost, to nemusí nijak souviset. Naopak.

Pochopit tuto věc není snadné. Zvláště těm větším se to spíše nedaří. Chtějí vést - dominovat … a také poučovat ty menší. Myslí si často, že díky jejich velikostí je jejich pravda tou pravdivější. Jistotou však většinou pouze je, že jejich chyby jsou větší a omyly zásadnější. Neřešení předlužení některých evropských unijních států, neschopnost důsledné reakce na převaděčství ze strany našich nepřátel, ale ani hledání shody na postoji k některým dalším zásadním světovým problémům.

Když se ti menší vzepřou, nebo jen mají jiný názor, ti velcí jejich argumenty dlouho přehlížejí. A ještě se často cítí i uraženi. I dnes by se jim přitom mohly hodit například unikátní zkušenosti, které má střední Evropa s některými formami a kličkami nástupu komunistických totalitních režimů. 


Podobnosti a ozvěny minulosti

vel prog Nezapomeňme také, že změna postojů k podobě střední Evropy, a naší míry svobody v tomto prostoru, se, od Palackého představy širší autonomie uvnitř Rakousko-uherské monarchie až k Masarykově samostatnému Československu, vyvíjela.

Od roku 1915 (koncept Mitteleuropa) 
byl ale vznik samostatného státu zřejmě jedinou možnou obranou před spojenou snahou německy mluvících sousedů o germanizaci českých zemí. („Velikonoční program“ a dohoda ze 12. května 1918) -viz mapa.
TGM crta
Jisté formě spojenectví už samostatných států střední Evropy po 1. světové válce, mimo místních hraničních půtek, nepomohla ani jejich vzájemná ekonomická ochranářská opatření. Znovu jedním z vizionářů podoby širší spolupráce samostatných států střední Evropy byl právě i T.G.Masaryk (1918 - Středoevropská unie). I před rokem 1916 už o hlubší spolupráci ve střední Evropě uvažoval (viz jeho mapa r.1915)Stejně jako dnes, i dříve o vytvoření středoevropské protiváhy přemýšleli mnozí další. (SEI, V4)

Následná neschopnost dohody ve středoevropském prostoru byla zřejmě zásadní chybou většiny nově vzniklých států. Nenašly vzájemnou shodu a spoléhaly jen na vzdálené dohody, které se později ukázaly být nedostatečné.

A také zato draze zaplatily. Stála je téměř padesát let svobody a svébytného vývoje. A zdecimovala jejich hospodářství. Zejména české země.


Unie se mění

eu log
Jak se v poslední době ukazuje, názory států střední Evropy se od těch západních znovu často liší. Ať jde jen o vzájemné nepochopení či o snahu prosadit svou pravdu stůj co stůj, je neshoda ze západu nazírána stále častěji jako nevděčnost.
Dotace poskytované střední Evropě sice mají jistý vliv na ekonomický růst. Nejenom jejich vlastní, ale celé Evropské unie.
Ale hlavně nikdy nebyly, a ani nebudou, hlavním důvodem vyšší prosperity.  
Evropská prosperita je především dána otevřeností ekonomického prostoru, volným pohybem občanů, kapitálu a služeb. 
Cítíme-li stále větší snahu toto základní status-quo měnit, tj. své vlastní státní ekonomiky v Evropě populisticky chránit, pak je nezbytné si uvědomit, že důsledkem této ochrany bude jejich společný propad. 

Ani dnešní hlavní téma, náš vlastní pohled na imigraci, nejsme zatím schopni Evropě vysvětlit. Na našem území jsme za poslední téměř tři dekády přijali přes půl milionu migrantů a náš národnostní mix je velmi různorodý. K občanům unijních států se chováme slušně. Také k politickým uprchlíkům z blízkých mimo-unijních států nezůstáváme chladní. Nejsme nevděční či nesolidární, jak se nám neustále snaží kdekdo podsouvat. Chceme však mít na tuto citlivou agendu trvale vlastní, rozhodující vliv.
(pozn.: Evropa má nejvyšší hustotu obyvatel ze všech kontinentů, ČR má v EU sedmou nejvyšší hustotu zalidnění / počet obyvatel českých zemí: 1918 - 10 mil.,ČR v r. 2018 - 10,6 mil.)


Být připraven

ezona mini
Budou-li některé státy, zejména Francie, i dále prosazovat různá štěpení unie, měli bychom být připraveni. 
 
A převezme-li k tomu unie odpovědnost za integraci imigrantů a mohutné slučování jejich rodin, a přijme-li za svou také svými důsledky nepředvídatelnou agendu klimatické migrace, bude plně odpovědná za budoucí vývoj. A na ten bychom měli být také dobře připraveni.
Být připraven, mimo dalšího, také hlavně znamená nezpochybňovat záruky naší vnější bezpečnosti, tedy naší příslušnost k Severoatlantické alianci.
To znamená i plnit v ní své závazky. A to co nejdříve. (pozn.: výdaje na obranu a nezbytnou infrastrukturu na úrovni 2% HDP neplníme od roku 2005)

Být připraven neznamená bořit. Naše slušně reformovaná, otevřená ekonomika nám už čtvrtstoletí přináší i vyšší prosperitu. A v míře co nejvyšší je třeba jí nejen zachovat, ale i rozšiřovat. Volného pohybu osob v euro-atlantickém prostoru již využili milióny Čechů - pracují, studují, cestují.

.. a hájit to své

E 650 Být připraven podle mě také znamená doma najít většinovou podporu pro řešení každé z možných variant evropského vývoje. 
A na této základní shodě budovat stát. Jeho infrastrukturu, vědecké zázemí, energetickou politiku, zemědělství i hospodaření s vodou, ……

Střežit a rozvíjet od předků zděděné
 bohatství.
mapa Evropy
r. 650
Také často mluvit se svými sousedy. Nejen vysvětlovat to své, ale i lépe jim rozumět, tvořit společné projekty, … . Skutečně spolupracovat.
A snažit se tím neudělat stejnou chybu, jako po vzniku Československé republiky.

Dějiny nekončí. A svoboda není náhoda. Pamatujme, že za za posledních sto let to s ní bylo jen 50 na 50 (1918 - 1938 a 1989 - 2018) vs. (1938 - 1989).

Michal Frauenterka


zdroje: wiki, iRozhlas, Eurostat

související články: 

KULTURNÍ ROZDÍLY JSOU A BUDOU aneb REPUBLIKA BY MĚLA KONAT A BÝTI LÉPE PŘIPRAVENA 

Povedou nedůslednosti tápající levice svobodnou společnost v Evropě k zániku?

Jaký bude od května náš postoj při vyjednávání o budoucnosti Evropské unie?

NENÍ DÁLE MOŽNÉ PŘED TÍM ZAVÍRAT OČI. JE TŘEBA PŘIJMOUT KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ

NOVÁ PODOBA EVROPSKÉ UNIE - Ma&Me SE UŽ ZAČÍT BÁT?

PŘES ČÁRU SMYSLU EVROPSKÉ UNIE PŘES ČÁRU SMYSLU EVROPSKÉ UNIE 

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo

ban kalendar

DNES JE pondělí 18.3.2019

Svátek má Eduard, zítra Josef

Nejbližší místní události

ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark